O strnie

TO NIE JEST AUTORSKA STRONA JAK TO NACIĄGAJĄ KRETYNI, ABY PONOĆ SFAŁSZOWAĆ INFORMACJĘ, ŻE KTOŚ PODSZYWA SIĘ POD KOGOŚ INNEGO. I DLATEGO TRZEBA JĄ USUNĄĆ. TA STRONA POWSTAŁA WBREW OSOBIE TUTAJ PREZENTOWANEJ, CO JEST ZGODNE Z PRAWEM, BO KAŻDY MOŻE SOBIE ZAREJESTROWAĆ DOWOLNĄ DOMENĘ I POKAZAĆ, KIM ON NAPRAWDĘ JEST.
TA STRONA ZROBIONA ZOSTAŁA PRZEZ LUDZI SZLACHETNYCH I UCZCIWYCH W INTERESIE OGÓLNOSPOŁECZNYM.